Pasaulio Informacijos Technologijų Forumas - "WITFOR-Vilnius 2003" - konferencija

WITFOR tema - informacinių technologijų lygybės vizija (ICT-equity)

WITFOR problema - informacinė ir komunikacinė atskirtis (digital divide)

WITFOR siekis - suburti už vieno stalo už informacinę plėtrą atsakingus politikus ir aukštuosius pareigūnus iš besivystančių ir ekonomiškai stiprių šalių, nevyriausybinių organizacijų atstovus, verslo lyderius

WITFOR tikslas - parengti ir padėti besivystančioms tautoms ir ekonomiškai stiprėjančioms šalims įgyvendinti informacinės plėtros strategijas ir projektus

Konferencijos dalyviai. Dalyviai yra užsienio valstybių delegacijos (pažengusių IT ir atsilikusių IT srityje atstovai), atvykstančios premjero bei specialistų kvietimu, taip pat - didžiausių IT kompanijų vadovai, universitetų bei institutų profesoriai, asociacijų vadovai. Tarp dalyvių - aukščiausi Lietuvos valdžios atstovai, profesoriai, stambiausių firmų vadovai.

Konferencijos eiga. Vilniaus deklaracija yra išskirstyta į 8 temas. Kiekvienai temai yra sudarytos komisijos, kuriuos ruošia raportą atskirai temai. Konferencijos metu visi šie raportai bus išdiskutuoti ir apjungti į Vilniaus deklaraciją. Raportai - sprendimai, kaip paskubinti pažangą IT srityje atsilikusiose šalyse. Žr. programa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WITFOR PARODA

2003m. rugpjūčio 27-29 d., Vilniaus Kongresų rūmai

WITFOR metu vyks paroda, kurioje AKL gali pristatyti atvirų standartų, laisvos atviro kodo programinės įrangos sprendimus skaitmeninei atskirčiai mažinti:

AKL dalyvavimo Witfor'e tikslas - pristatyti laisvų atviro kodo programų sprendimus žinių apie informacines ir komunikacines technologijas kėlimui bei kompiuterinio raštingumo didinimui, taip pat - pristatyti savo iniciatyvas bei susirasti partnerių jų įgyvendinimui.

AKL tema - DIGITAL COHESION. Tokią frazę atradome brainstorminimo metu ir šia tema dalyvaujame WITFOR'e.

Žemiau aprašyta tai, kokia forma galime pristatyti savo sprendimus ir iniciatyvas. Daugiausia informacijos (galima sakyti, kad pagrindinė informacija) yra prie stendų aprašymo.


TODO:


Projekto komanda: Romena, Tomas, Jaro, Vilius, Mykolas, Artūras, Mantas.


**BRAINSTORM**. Čia buvo surašytos mintys, kilusios bendrų "smegenų šturmo" seansų metu. Tačiau niekas taip ir nepapildė naujomis...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontaktai:

Dalyvio mokestis - su specialiu pakvietimu yra pigiau arba nemokamai. Šiaip dalyvio mokestis yra 350 EUR 1 žmogui. Norint pakviesti atstovų arba patiems sudalyvauti (neturint spec. pakvietimo) ir gauti nuolaidų, reikia rašyti Gudauskui.


arturas, 2003/06/19 22:18 EET (via web):
Siūlau deleguoti į WITFOR Romeną, o jei būtų galimybė dar ir Albertą su ja kartu. Misija: AKL pristatymas. Galima būtų pasitarti kokiuose posėdžiuose pasisakyti. Gal Tomas galėtų pakalbinti Gudauską dėl pakvietimo, galiu ir aš.