Digital divide

Šią situaciją taip pat galima padaryti interaktyvią, bet turbūt pakaktų tinkamai pateikti ir surišti frazes, parodant, kaip gali pakeisti situaciją laisvos programos ir atviri standartai

"Kodėl digital divide?" Siūlomi sprendimai ir kaip tai pakeičia situaciją:

  1. Digital divide <-- trūksta AWARENESS apie ICT

    -->

  2. Digital divide <-- nėra ACCESSIBILITY prie viešosios informacijos

    Open standards --> free access of info for everyone

  3. Digital divide <-- trūksta MONEY programinei įrangai

    FOSS --> no commercial licences


tomas, 2003/06/25 17:04 EET (via web):
Digital devide - Lietuviškai - skaitmeninis skląstas - visuomenė susiskaldžiusi - vieni jau yra skaitmeninė visuomenė, kiti yra kaimas ir apie IT nežino nieko. Juos skiria skaitmeninė praraja:) Siekiant sumažinti socialinius skirtumus, reikia mažinti skaitmeninį skląstą, ir perkelti kuo daugiau kaimo iš anapus prarajos į šiapus, kur visi laimingi ir moka naudotis kompiuteriu....