eVitaminai 2

Witfor'o organizatoriai nori labiau interaktyvių vaizdų, kad sėdinčiam prie kompiuterio būtų galima maigyti klaviatūrą ar pelę. Šitą vaizdelį galima padaryti interaktyvų.

Yra digital divide Lietuvoje ir kad pakeisti esamą situaciją, reikalinga: valdžios sprendimai, kas liečia ICT, žinios apie ICT gyventojams, savivaldai, verslui ir kt. sritims, sėkmingas ICT pritaikymas. Todėl šito siužeto tema - eVitaminai visoms veiklos sritims:

  1. eVitaminai valdžios institucijoms -- jie yra sprendimų priėmėjai, o kartu ir ICT vartotojai -- reikalingi sprendimai, pvz: "kompiuteris lietuviškai" (tą reikia susieti su atviru kodu), "informacijos prieinamumas" (atviri standartai), "edemokratija", "evaldžia", ...
  2. eVitaminai savivaldai -- savivaldos institucija yra ICT vartotojas, informacijos tiekėjas gyventojams, SVV ir kitoms sritims -- reikalingos lanksčios, saugios, kt. technologijos (atviri standartai, nemokamos atviro kodo programos, Lietuvoje gamintos programos, lietuviškų firmų servisas savivaldai)
  3. eVitaminai švietimui -- ICT mokyti reikia jau nuo mokyklos -- reikalingi lietuviški kompiuteriai mokykloms, šiuolaikinės mokymo kompiuterinės programos lietuvių kalba (situaciją gelbsti laisvos atviro kodo programos dėl lankstumo ir kt.)
  4. eVitaminai mokslui -- ICT inovacijos -- atviro kodo panaudojimas inovacijoms (galimas tarptautinis bendradarbiavimas)
  5. eVitaminai SVV -- pagrindiniai ICT vartotojai ir tiekėjai, inovacijų rizika, gamintojai -- reikalinga suteikti galimybes ir žinias patiems kurti programas, taip sukuriant ir naujų darbo vietų, pinigai lieka Lietuvoje
  6. eVitaminai kultūrai
  7. eVitaminai sveikatos apsaugai
  8. eVitaminai žemdirbystei -- naujos priemonės
  9. eVitaminai aplinkos apsaugai -- ICT apsaugai ir kontrolei -- lanksčios priežiūros sistemos
  10. eVitaminai gyventojams -- ICT vartotojai, demokratinė visuomenė -- daugeliui reikalingas kompiuteris lietuviškai, būtina užtikrinti viešosios informacijos prieinamumą

eVitaminai - awareness apie ICT, laisvas atviro kodo programas, galimybes pasinaudoti, kurti lietuviškas programas, kurti naujas darbo vietas, atvirų standartų naudojimas suteikia daugiau galimybių...