eVitaminai 1

RoadShow tema

Siužetas - Lietuvoje yra digital divide (skaitmeninis skląstas). Reikalingi sprendimai, kad tai panaikinti ir atsirastų social cohesion ir dingtų socialinė atskirtis. Reikalingi eVITAMINAI !! Todėl po Lietuvą važiuoja Linux autobusiukas ir dalina eVitaminus tiems, kuriems to labiausiai reikia. Parodoma situacija, kokia yra dabar ir kaip bus po eVitaminų dozavimo :)

Dalyviai:

Veiksmas:

Kadangi pristatymai bus kompiuterizuoti, todėl pristatau pagal "kadrus". Ties pagražinimais, komentarais, frazėmis, vaizdais reikia padirbėti.

  1. Lietuva (žemėlapis). Parodoma, ką veikia didmesčiuose (iš žemėlapio pasirenkami pakaitomis Vilnius, Kaunas, Klaipėda). O didmesčiuose visi sėdi prie kompiuterių, klepina klaviatūromis ir bendraujasi su užsieniu: Vilnius - su Vokietija, Kaunas - su Danija, Klaipėda - su kuo nors iš Afrikos. Vyksta bendradarbiavimas, įgyvendinami projektai, ICT pagalba verslas auga. Čia reikalinga sugalvoti frazių, ką rašo vilnietis kokiam nors veikėjui Miunchene (visa tai matomis vilniečio ir vokiečio monitoriuose), pvz. "Dear Coleague, I am .... we bla bla".
  2. "O kaip rajonuose, kaimuose?" (iš žemėlapio paimamos kokios nuošalesnės vietovės ir parodoma, kas ten vyksta) O rajonuose nei vieno kompiuterio - prasta situacija. Visi dirba prie žemės darbų, o pinigų nėra, ir žinių nėra, kaip geriau ir efektyviau atlikti darbus, kad užsidirbti pinigų. -->> "Reikia eVitaminų!"
  3. Važiuoja Linux autobusiukas su eVitaminais (rodomas tas pats Lietuvos žemėlapis, kuriuo ir važiuja autobusiukas).
  4. Autobusiukas sustoja kokiame nors miestelyje, rajone A (užrašoma "Balbieriškis"). Padozuoja eVitaminų rajone A: suteikia žinių (rodomos frazės "information and communication technologies", "software", "open source", "services", "open standards", "internet", t.t.), sustato lietuviškus kompiuterius su atviro kodo programomis, pamoko gyventojus, kaip reikai dirbti, ir kaip firmoms uždirbti iš kompiuterių serviso, ir važiuoja toliau. Į B rajoną.
  5. Autobusiukas sustoja B rajone. Padozuoja eVitaminų. Pažiūrėkime, ką veikia A rajonas? O ten jau susirašinėjama su savivaldybe (rodoma, kaip sėdi žmogelis prie interneto ir rašo merui laišką: "Dear Mayor, I was pleased to...."), siunčiami užklausimai į valdžios isntitucijas Vilniue ("Dear Minister, I have just got acquainted with a new law..."), mezgami kontaktai su Švedija ("...We offer you our products..."), laukiama užsakymų (parodmos sąskaitos, džiaugsmingi veidai) ir t.t.
  6. Ir taip toliau, iki kokio Z rajono.
  7. Pabaigoje parodoma, kaip situacija, žmonių gyvenimas nesiskiria didmiesčiuose nuo rajonuose. Yra awareness, visi naudoja ICT, nėra digital divide.
  8. eVitaminai - žinios apie ICT ir kaip jomis naudotis. Čia yra _būtina_ apie atviro kodą ir atvirus standartus.

Faktiškai visą laiką rodomas Lietuvos žemėlapis, kur nuolat išryškinamas koks nors rajonas ir parodomas trumpai jo vaizdas. Ir... važiuoja autobusiukas.


vi, 2003/06/26 13:54 EET (via web):
kas yra ICT?


romena, 2003/06/27 19:26 EET (via web):
ICT - Information and Communication Technologies = IKT - Informacijos ir komunikacijos technologijos


alga, 2003/07/08 17:16 EET (via web):
Manau, scenarijuje trūksta pačios mūsų idėjos, mūsų pasiūlymo, pristatymo. Sakys žmonės: "Na ir kas? Buvo blogai, pasidarė gerai. Apie ką jie čia?"