Visuotinis narių susirinkimas

Tradiciškai AKL nariai pavasarį renkasi į visuotinį narių susirinkimą. Čia išrenkamas prezidentas ir valdybos nariai.