Idėja

Parengti projektą ne tik Lietuvoje (RoadShowLietuvoje), bet ir Latvijoje ar visose Baltijos šalyse. Ir tai daryti finansuojant ES.