Projektas "eVitaminai"

eVitaminų projektas, tai RoadShow tipo projektas, kai yra vykdomi mokymai, konsultacijos važinėjant tam tikslui nusamdytu transportu, suformuota komanda ir sukomplektuota įranga. Kadangi tai turėtų būti pakankamai stambus projektas, todėl niekas nesiryžta jo imtis koordinuoti. Paieškomas projekto koordinatorius.

Projekto idėja. Siūlomos paslaugos (seminarai, kursai, mokymai, konsultacijos), padedančios pasiekti verslo skatinimo bei plėtros tikslus. Road Show projektas - surinkta komanda važinėja po rajonus ir šviečia SVV įmonių vadovus SVV aktualiais klausimais: kompiuterinių programų legalizavimas, e-verslas, internetas ir kita. Tuo pačiu kuriamas laisvų atviro kodo programų diegimo ir priežiūros paslaugų tiekėjų (IT firmų) tinklas. Šios įmonės bus parengtos teikti paslaugas gyventojams, SVV, savivaldybėms ir k.t. Projektų tikslinė auditorija būtų SVV įmonės. Prielaidos tokiam projektui: statistika rodo pakankamai nesolidžius Lietuvos IT išsivystymo rodiklius, ypatingai ES šalių atžvilgiu.


Projektai

RoadShowLietuvoje - eVitaminai SVV įmonėms

RoadShowBaltics - gaunant finansavimą iš ES, organizuoti Road Show projektose ir kitose (arba visose) Baltijos šalyse pagal Lietuvos projektą

SeminaraiSVVVilniuje - pilotinis projektas

eVitaminaiNVO - eVitaminai visuomeninėms organizacijoms


http://www.hplinuxroadshow.com/