AKL turėtų dalyvauti čia (paimta iš www.ivpk.lt skyrelio Klausiate - atsakome): Š.m. kovo 17 d. buvo pradėtas įgyvendinti PHARE PPF programos remiamas techninės pagalbos projektas, skirtas 2003 m. PHARE ESS projekto \"Prieigos prie interneto taškų kaimiškose vietovėse steigimas\" parengiamiesiems darbams atlikti. Atlikus parengiamuosius darbus (parengus taškų steigimo atrankos kriterijus, instrukcijas vartotojams, konkursinę dokumentaciją ir t.t.) bus pradėtas įgyvendinti aukščiau nurodytas 2003 m. PHARE ESS projektas. Tikimės, kad atrankos kriterijai bei kitos dalyvavimo projekte sąlygos paaiškės jau š.m. vasaros viduryje, yra numatyta surengti aiškinamųjų seminarų ciklą. Taip pat numatome sukurti atskirą interneto svetainę informacijai apie šį projektą skleisti.