Komentarai "Infobalt" išplatintam kreipimuisi į Lietuvos seimą. http://www.infobalt.lt/new/enet/?t=apsauga

Ką reiškia „programos kaip tokios“?
Šį terminą sugalvojo Europos Patentų Biuras. Išraiška „kompiuterinės programos, kaip tokios“ („computer program as such“) minima jau 1986 http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t840208ep1.htm, kur kompiuterinė programa interpretuojama kaip abstraktus matematinis metodas, neturintis techninio poveikio. Tačiau realiai kompiuterinės programos – tai tos programos, kurios veikia kompiuteriuose, ir jos aišku, yra paremtos įvairaus abstrakcijos lygio idėjomis. Idėjos išreiškiamos programavimo kalba, o paskui „sukompiliuojamos“ – paverčiamos į kompiuteriams „suprantamą“ objektinį kodą, kad jas būtų galima naudoti. Taigi, EPB nori atskirti kompiuterinių programų sąvoką nuo kompiuterinių programų veikimo/naudojimo, kas mums atrodo absurdiška.

Kuo skiriasi Europos Komisijos ir Europos Parlamento siūlomos „kompiuterinių išradimų“ versijos?
Nuosekli analizė http://swpat.ffii.org/papers/europarl0309/cons0401/tab/index.en.html rodo, kad Europos Komisijos 2004–05–18 pasiūlytoj versijoj, patentuojamas sprendimas turi turėti techninį efektą, tačiau nepaaiškinama, ką reiškia „technis“ efektas („technical contribution“), ir gali būti taip, kad techninis efektas bus nulemtas tik kompiuterinės programos (pvz, kompiuterio atminties sutaupymas duomenų suspaudimo algoritmu).
  Tuo tarpu Europos parlamento versijoje yra nurodoma, kad „techniniu efektu“ negali būti informacijos pateikimas, tvarkymas ar apdorojimas. „Techninis efektas“ būna pasiekiamas tik naujovišku būdu panaudojant gamtos dėsnius, neskaitant duomenų apdorojimo. („The use of natural forces to control physical effects beyond the digital representation of information belongs to a technical field. The processing, handling, and presentation of information do not belong to a technical field, even where technical devices are employed for such purposes“). (D. Britanijos Patentų biuras išnagrinėjęs kelis „technio“ efekto apibrėžimus, nerado nė vieno pilnai tinkamo http://www.patent.gov.uk/about/ippd/issues/eurocomp/summary.htm )

Infobalt nuomone: „Nors dažniausiai PĮ mums siejasi su asmeniniais ir nešiojamais kompiuteriais, tačiau čia ji sudaro tik 2% visos jos rinkos.“
AKL komentaras: Gal tai ir tiesa, bet kartais kur kas svarbiau ne kiekybė, o kokybė. Galvojant apie žinių visuomenę bei žiniomis grįstą ekonomiką, negalima pamiršti, kad žinių pagrindas yra informacija, kurią žmonės šiais laikais kuria, kaupia, apdoroja ir dalinasi būtent kompiuteriuose veikiančių programų pagalba.

trumpa suvestinė lentelė yra http://vartai.ibt.lt/~saulius/klausimai-apie-PI-patentus/klausimai-apie-PI-patentus.html