Europos Parlamente liepos 7d. vyks baigiamasis balsavimas dėl Kompiuteriais įgyvendinamų išradimų patentų direktyvos, kuri leistų patentuoti kompiuterines programas. Dabartinėmis sąlygomis programinės įrangos patentai suteiktų galimybę didžiosioms informacinių technologijų korporacijoms atsikratyti nepalankios smulkaus ir vidutinio verslo bei atviro kodo konkurencijos. Atviro kodo programos yra svarbios dėl žemos kainos, didelės kokybės bei galimybės jas modifikuoti ir pritaikyti savo poreikiams.

Smulkus ir vidutinis informacinių technologijų verslas pagrįstas atviro kodo programų kūrimu pasidarytų sunkiai įmanomi dėl didelių su patentais susijusių biurokratinių ir teisinių išlaidų, dabartinei rinkai per ilgo patentų galiojimo laiko, bei pastebimo Europos Patentų Biuro neapdairumo, suteikiant elementarių idėjų patentus.

Asociacijos Infobalt valdyba teigia, kad Lietuvos įmonės pritaria minėtajai direktyvai, nors asociacijos viduje nebuvo oficialiai paskelbtos diskusijos ir apie šią poziciją asociaciacijos nariai nebuvo oficialiai informuoti.

Asociacija "Atviras kodas Lietuvai" iniciavo elektroninių parašų rinkimo akciją prieš Europos Komisijos pasiūlytąją direktyvos versiją. Buvo surinkta virš 50 Lietuvos įmonių, bei virš 500 fizinių asmenų parašų.

Europos Parlamentas, paragintas asociacijos "The Foundation for a Free Information Infrastructure", vienijančios apie 1400 firmų ir 85000 individų, pateikė direktyvos pataisas, kurios neleistų patentuoti informacijos vaizdavimo bei duomenų apdorojimo programinių elementų. Daugumą šių pataisų Europos Taryba ignoravo.

Kviečiame Europarlamentarus atkreipti dėmesį į http://www.akl.lt/parasai surinktus parašus prieš priimant sprendimą.


-----nzn, ar verta plėstis spaudos pranesime, cia gal kur kitur---- Kai kurie Infobalt teiginiai (pritariantys Europos komisijos pozicijai) dėl patentų bei Europos Parlamento siūlomų pataisų verti komentarų:

Komentaras: Savo išradimą galima patentuoti, tik jei anksčiau toks ar panašus išradimas nebuvo užpatentuotas, tad visų pirma reiktų atlikti patentinę analizę, kuriai reiktų skirti daug išlaidų arba laiko. O jei pasirodytų, kad toks išradimas jau yra užpatentuotas, tai negalima būtų savo išradimo naudoti versle, neišsipirkus licenzijos. Ar smulkiam ir vidutiniam verslui to tikrai reikia?

Komentaras: Autorių teisės saugo tiek programos tekstą, tiek ir objektinį kodą (vykdomuosius failus). Autorinių teisių direktyva draudžia programos transliavimą, dekompiliavimą ar kitokį pertvarkymą. Tai apibrėžia direktyvos 91/250/EEC punktai 4.b bei 6 . http://europa.eu.int/ISPO/legal/en/ipr/software/software.html

Komentaras: O ar 20 metų periodas patento galiojimui nėra atgyvenęs? Juk technikos naujovės jau po 5 metų būna moraliai pasenę (Kas kiek laiko Jūs keičiate kompiuterį ar mobilųjį telefoną?).

citatos paimtos iš rašto: „Infobalt“ asociacijos nuomonė dėl ES Kompiuteriais įgyvendinamų (KĮĮ) išradimų direktyvos 2002/0047 (COD) projekto, teikiamo galutiniam balsavimui“ 2005-07-01 Nr.06-09 ! oficialaus linko nezinau, bet yra rashto Nr. - gal uztektu.. http://uosis.mif.vu.lt/~osgr1949/swp/20050704_INFOBALT_opinion.doc

Komentaras: Gal tai ir tiesa, bet kartais kur kas svarbiau ne kiekybė, o kokybė. Galvojant apie žinių visuomenę bei žiniomis grįstą ekonomiką, negalima pamiršti, kad žinių pagrindas yra informacija, kurią žmonės šiais laikais dažniausiai kuria, kaupia, apdoroja ir dalinasi būtent kompiuteriuose veikiančių programų pagalba. Diedelį nerimą kelia Europos Patentų Biuro neapdairumas, suteikiant elementarių vartotojo sąsajos elementų patentus (pvz, mygtukai langu tabuliacijai (EP0689133), procesų vizualizavimas braizant funkcijas (EP0242131).


apie patentabilumo kriterijus: ---is esmes cia turetu buti atskira diskusija-----

Nuosekli analizė http://swpat.ffii.org/papers/europarl0309/cons0401/tab/index.en.html rodo, kad Europos Komisijos 2004–05–18 pasiūlytoj versijoj, patentuojamas sprendimas turi turėti techninį efektą, tačiau nepaaiškinama, ką reiškia „technis“ efektas („technical contribution“), ir gali būti taip, kad techninis efektas bus nulemtas tik kompiuterinės programos (pvz, kompiuterio atminties sutaupymas duomenų suspaudimo algoritmu). Tuo tarpu Europos Parlamento versijoje yra nurodoma, kad „techniniu efektu“ negali būti informacijos pateikimas, tvarkymas ar apdorojimas. „Techninis efektas“ būna pasiekiamas tik naujovišku būdu panaudojant gamtos dėsnius, neskaitant duomenų apdorojimo. („The use of natural forces to control physical effects beyond the digital representation of information belongs to a technical field. The processing, handling, and presentation of information do not belong to a technical field, even where technical devices are employed for such purposes“)


comments:

kiti pranesimai -- Wed, 06 Jul 2005 03:36:33 +0300 reply
* http://www.elta.lt/zinute_pr.php?inf_id=465481 - Jaunieji mokslininkai nenori, kad programos būtų suvaržytos patentų