PHARE 2002 BAS

N.B. Skaitykite geriau PHARE2002BASEn, kadangi ten yra tikroji darbinė sritis.

Išsamesnis aprašymas - http://www.akl.lt/phare.

Projekto pavadinimas: Pilot Project for Using Open Data Exchange Standards in Local Authorities.

Projekto partneriai: AKL, LAKA, Vilnius City Municipality.

Projekto trukme: 6 mėnesiai (+1 mėnuo auditui)

Pagrindine projekto komanda: Romena (AKL) ir Kaspars (LAKA) - projekto koordinatoriai, Albertas (AKL) ir Maikls (LAKA) - web ekspertai Mantas (AKL) ir Aigars (LAKA) - OSS ekspertai. Taip pat projekte dalyvaus 2 priežiūros komiteto nariai, 2 Vilniaus miesto savivaldybės atstovai ir vienas papildomas ekspertas.

Pasibaigus projektui rezultate bus parengtas ir išleistas VartotojoVadovas (UsersGuide), skirtas savivaldybių darbuotojams. Į knygą bus įtrauktos instrukcijos ir rekomendaicjos kaip kurti svetainę, atitinkančią W3C standartus, kaip rengti atvirojo standarto formato dokumentus. Galvojame apie jo turinį - VartotojoVadovas

Sausio mėnesiui greičiausiai teks didžiausias darbų apkrovimas, neskaitant visų tų besitęsiančių popierių derinimų su sekretoriatu. Sausio mėnesį turės būti beveik pilnai įgyvendintos pirmosios 3 veiklos. Susipažinti su išsamiu veiklos planu, įskaitant ir rezultatus, kuriuos turime gauti įgyvendinus tam tikrą veiklą, galime čia - VeikluPlanas (PlanOfActivities). Taip pat yra susumuotas kalendorinis planas: VeikluPlanasMenesiais (PlanOfActivitiesMonths).
Be to, galima peržiūrėti tam tikroms veiklos sritims numatytas veiklas: ProjektoKoordinavimas (ProjectCoordination), WebVeiklos (WebActivities), OSSVeiklos (OSSActivities), InfSklaida (InfDissemination), bei organizacijoms numatytas veiklas: AKLVeiklos (AKLActivities), LAKAVeiklos (LAKAActivities).

Turinys / Contents