Šiandien numatyti AKL projektai

 1. INFOBALT 2003
  • pristatyti lietuvišką versiją Linux OS "Baltix-Knoppix"
  • organizuoti "Open Source Day" - seminarų ciklas įmonėms apie konkrečius atviro kodo sprendimus
 2. WITFOR
  • pasiūlyti atviro kodo ir atvirų standartų sprendimus socialinei atskirčiai mažinti (realizuoti idėjos pristatymą kompiuteriuose)
  • pristatyti "kompiuterį lietuviškai" socialinei atskirčiai mažinti (stendas)
 3. AK SVV
  • Road Show projektas: (1) švietimas apie AKP, (3) AKP paslaugų infrastruktūros kūrimas
  • seminarų ciklas SVV atstovams: (1) švietimas apie AKP, (3) AKP paslaugų infrastruktūros kūrimas
 4. AK ŠVIETIMUI ir MOKSLUI
  • inicijuoti ECDL atviro kodo programų vartotojams
  • nuo naujų mokslo metų visose mokyklose turi būti įdiegta OOo (valstybinis projektas)
  • prisidėti prie (ypatingai informatikos) mokytojų kvalifikacijos kėlimo mokymo programų taikyme (pasinaudoti kvalifikacijos centrais ir fondais)
  • organizuoti pilotinius edukacinių atviro kodo programų diegimai mokyklose (pasinaudoti fondais ir privačiomis iniciatyvomis)
  • įtraukti aušktųjų mokyklų studentus ir institutų mokslo darbuotojus į inovacijų procesus, remiantis atviro kodo programomis (pasinaudoti MTP)
 5. INSTALLFEST
  • organizuoti visuose (bent jau) didžiuosiuose miestuose pasirenkant konkrečią vietą (vienam miestui atskira diena)
  • organizuoti visuose (bent jau) didžiuosiuose miestuose, pasirenkant keletą taškų viename mieste (vienam miestui atskira diena)
 6. INTERNETO PRIEIGOS TAŠKAI
  • inicijuoti interneto prieigos taškų atsiradimą. Šiuose taškuose realizuotume pilotinius projektus, kuriuos, sėkmingai įgyvendinus minimum galima būtų paskleisti per kitas interneto svetaines (300 vnt.)
 7. KITA
  • www.akl.lt -- informacijos apie AK sklaidai
  • prezentacijos/seminarai įvairioms sritims