LinLed

Projekto tikslas - Atviro kodo, laisvai platinamas Anglų-Lietuvių, Lietuvių-Anglų kalbų žodynas.

Istorija: Vytas Statulevičius, atstovaujantis kompaniją "Vtex", kuri yra "LED" kūrėja ir platinimo teisių turėtoja, maloniai pasiūlė AKL parengti analogišką ar panašią programą, dirbančią Linux aplinkoje. Sukurta žodynų programa yra nemokama ir laisvai platinama. "LED" įskiepiais nemokamai naudojasi Linux vartotojai (iki 2005 m.), kompiuterių namų vartotojai, Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus miesto švietimo ir ugdymo biudžetinės įstaigos.

Realizacija: Martynas Jocius ėmėsi žodyno programuotojo darbo. Pirmasis pilotinės versijos demonstravimas vyko liepos-rugpjūčio mėnesiais.

Projekto remejai: Projektą parėmė Vilniaus miesto savaivaldybė.

Pristatymas įvyko 2003.09.09 d. Vilniaus miesto savivaldybėje kartu su Vilniaus meru Artūru Zuoku ir UAB "VTeX" viceprezidentu Vytu Statulevičiumi. Iš AKL pusės dalyvavo AKL viceprezidentas Tomas Jonušas.

Daugiau informacijos yra AKL Projektu dalyje ir Programu dalyje

Spauda apie tai: