Infobalt 2003 paroda // 2003.10.22-25 d.

Bendroji informacija - Infobalt 2003 puslapyje

Paroda "Infobalt 2003"

Katalogas "Infobalt 2003"

Žurnalas "Infobalt laikas"


ITT sprendimų forumas parodoje INFOBALT 2003

Forumo struktūra:

Forumo tikslai:

Svarbiausias Infobalt 2003 akcentas - Lietuvos ITT įmonių nauji produktai ir sprendimai, tarpšakinis skirtingų ekonomikos sričių bendradarbiavimas, diegiant į Lietuvos ūkį modernias technologijas bei įsisavinant ES struktūrinių fondų lėšas, Lietuvos IT mokslo pasiekimų diegimas įgamybą, jungtiniai užsienio šalių stendai parodoje ir lankytojai profesionalai iš užsienio.

Paroda INFOBALT 2003 taps ne tik svarbiausiu renginiu Lietuvos verslo ir "namų" vartotojams, bet ir Baltijos regiono ITT profesionalų, įmonių bei organizacijų susitikimo vieta, naujų įmonių, konsorciumų ir tarptautinių projektų ITT srityje kūrimo ir iniciavimo priemone. Parodos INFOBALT 2003 tikslas - inicijuoti verslo kontakatus tarp ITT įmonių iš "naujųjų rinkų" (NVS šalys, ES, Azijos šalys, Kinija, JAV, Izraelis ir kitos) ir Lietuvos ITT įmonių, kurie įgalintų 2003-2004 metais padidinti Lietuvos ITT produkcijos ir apslaugų eksportą 100 proc. ( 2002 metais eksportas sudarė apie 120 mln. Litų) bei investicijas į Lietuvos ITT rinką.

Iš Infobalt pusės: technika, salė, kvietimai (tikslinės grupės atstovų pagal pristatomą IT produktą)AKL INFOBALT PARODOJE

**Idejos Infobaltui**

-------------------------------------------------------------------------------------

ITT sprendimai

Produktas - atviro kodo programų portalas

Taip pat rengiamas II leidimas "Laisvų programų CD". Planuojamas turinys yra čia -> LaisvuProgramuCD2003. Turinys parengtas pagal Laisvu programu CD I leidima ir šiuo metu yra koreguojamas.

-------------------------------------------------------------------------------------

Konferencijos INFORMACIJOS VISUOMENĖ seminarų programa

Open Source Day - seminarai

Tikslas - pristatyti Lietuvos SVV atviro kodo idėją, sprendimus, alternatyvas licencinei ir nelegaliai programinei įrangai, parodyti, kad iš to galima uždirbti, ...

Padaryti didelį renginį, kuriam skirti parodoje visą dieną. Sukvietus pagrindinius FOSS veikėjus, į parodą suvažiuotų lankytojų ir iš kaimyninių valstybių - nauda Infobalt, nauda patiems dalyviams. Klausytojai - ITT įmonių vadovai, įmonių IT vadovai.

Galimybės - tuo pačiu metu organizuoti AK pristatymus Seime, Vyriausybėje, pakviečiant tuos pačius užsienio šalių pranešėjus, tik akcentas - valdžios sprendimai. 22 d. - Infobalt'e verslui, 23 d. - Seime valdžios atstovams.

Galimos temos.

Galimi pranesejai.

Dienotvarke

-------------------------------------------------------------------------------------

Ekspozicija masiniam verslo ir "namų" vartotojui

Pristatyti atviro kodo sprendimus kompiuteriuose: namų, verslo, mokyklos. 3 kompai po vieną kiekvienai sričiai ir tegul kiekvienas žaidžiasi, kas nori

Šitam stendui reikalingas finansavimas.