eVitamins for NGOs (paraiška Pasaulio banko LDM programai)

Lithuanian Development Marketplace Apie LDM programą

Procedūra:

Finansavimo projektui negavome.


PASIRENGIMAS PREZENTACIJAI:


Įvairūs saitai: http://lists.debian.org/debian-nonprofit/, http://debian-np.alioth.debian.org/intro.html, http://debian-np.alioth.debian.org/debian-np-screenshot-2003-11-27-2.jpg, http://debian-np.alioth.debian.org/debian-np-screenshot-2003-11-27-1.jpg, http://mako.yukidoke.org/talks/20040417-freedom_week-debian_np/

Ryšys su kitais projektais: eVitaminai NVO