ECDL su AK mokymo programa

Tikslas - kiekvienas valdininkas, pedagogas ar šiaip gyventojas turi turėti galimybę rinktis ECDL, priklausomai nuo programinės įrangos, kurią jis naudos

Apžvalga:

Mokymo programa pagal ECDL:

A Baltrukaičio įm. (Klaipėda) - savo iniciatyva moko OOo (grupė susirenka kartą į porą mėnesių); taip pat dėsto ECDL, bet labai norėtų ECDL su AK

Kontaktai:

Telešius - ECDL vykd. dir.

Otas - labiau garbės pirmininkas, nieko ten nedaro

Situacija:

Reikalingas finansavimas, tikimasi, kad rudenį jau bus aiškesnė situacija VRM ir IVPK šiuo klausimu.

AK reikės taikyti jau 4 Syllabus versijai

subtopics:


comments:

word -- Thu, 17 Nov 2005 20:39:17 +0200 reply