Open Source Day

"Infobalt 2003" IT forumo metu AKL organizuoja seminarų ciklą tema "Atviro kodo programos - nauja niša verslui".

Data ir vieta: 2003 m. spalio 24 d., 10-14 val., 5 salės balkonas.

Dienotvarkė: