„Atvirojo kodo“ apibrėžimas

Versija 1.9
Pasikeitimų istorija yra čia.

Įžanga

„Atvirasis kodas“ reiškia ne tik galimybę gauti išeitinį kodą. „Atvirojo kodo“ programinės įrangos platinimas turi atitikti žemiau nurodytus kriterijus:

1. Laisvas platinimas

Licencija neturi drausti kam nors parduoti ar perduoti programinės įrangos kaip programinės įrangos distributyvo, kurį sudaro programos iš kelių skirtingų šaltinių, dalies. Licencija neturi reikalauti honoraro ar kokio kito mokesčio už tokį pardavimą.

2. Išeitinis kodas

Programa privalo turėti viešai prieinamą išeitinį kodą bei turi leisti platinimą išeitiniu kodu, o taip pat sukompiliuota forma. Jei kažkuri dalis neplatinama su išeitiniu kodu, turi būti aiškiai apibrėžtos galimybės įsigyti išeitinį kodą sumokant ne daugiau nei reikia kopijavimo išlaidoms padengti, geriausiai - atsisiunčiant Internetu nemokamai. Išeitinis kodas turi būti pateiktas forma, kuria bet koks programuotojas galėtų jį modifikuoti. Tyčinis kodo modifikavimas, kuris suklaidintų programuotoją, yra draudžiamas. Tarpinės formos, tokios kaip preprocesoriaus ar transliatoriaus rezultatai, yra neleidžiamos.

3. Išvestiniai darbai

Licencija turi leisti atlikti modifikacijas bei kurti išvestinius darbus, o taip pat turi leisti tuos darbus platinti su tokia pat licencija, kaip ir išeitinis kodas.

4. Autoriaus išeinamojo kodo neliečiamumas

Licencija gali uždrausti platinti modifikuotą išeitinį kodą tik tuo atveju, jei ji leidžia platinti originalų kodą kartu su pataisymų failais (angl.: patches), kurie leistų modifikuoti kodą prieš kompiliuojant. Licencija privalo aiškiai leisti iš modifikuoto išeitinio kodo sukompiliuotų programų platinimą. Licencija gali reikalauti, kad modifikuoti produktai turėtų kitokį pavadinimą ar versijos numerį, nei autoriaus originalus produktas.

5. Jokios diskriminacijos prieš asmenis ar grupes

Licencija neturi diskriminuoti jokio asmens ar asmenų grupės.

6. Jokių apribojimų panaudojimo sritims

Licencija neturi uždrausti programos naudojimo tam tikroje specifinėje srityje. Pavyzdžiui, licencija negali uždrausti naudoti programos komerciniams tikslams ar genetinių tyrimų atlikimui.

7. Licencijos platinimas

Teisės ir pareigos, apibrėžtos šioje licencijoje, turi būti pritaikomos visiems, kuriems yra išplatinama programinė įranga ar jos išeitinis kodas. Ši licencija neturi būti platinama su kokia nors kita papildoma licencija, kurią būtų privaloma vykdyti arba su ja sutikti.

8. Licencija neturi būti specifinė produktui

Teisės, suteikiamos programos naudotojui, neturi priklausyti nuo to, ar programa yra programinio paketo (distributyvo) dalis. Jei programa yra atskirta nuo programinio paketo ir panaudota ar išplatinta pagal programos licencijos sąlygas, visos šalys, kurioms programa yra išplatinta, turi gauti tokias pačias teises, kaip ir tie, kurie gauna programą kartu su visu programiniu paketu.

9. Licencija neturi riboti kitos programinės įrangos

Licencija neturi riboti programinės įrangos platinamos kartus su licencijuojamomis programomis. Pavyzdžiui, licencija neturi reikalauti, kad visa programinė įranga platinama toje pačioje laikmenoje privalėtų būti atvirojo kodo (angl.: Open Source).

10. Licencija turi būti neutrali technologijų atžvilgiu

Nei viena licencijos sąlyga neturi priklausyti nuo individualios technologijos ar naudojamos sąsajos tipo.


comments:

pakeitimai -- Tue, 26 Jul 2005 16:17:11 +0300 reply
Keičiau: Licenzija > licencija, distribucija > distributyvas sudėjau kablelius panaikinau didžiąsias iš "Atviro Kodo" ir šį simbolinį pavadinimą įdėjau į kabutes.