Ką gero nuveikė AKL'as per metus ir kas įvyko Lietuvoje AK gyvenime

Iki AKL tapo oficialiai registruota organizacija, atviro kodo idėjų ir programinės įrangos populiarinimo projektai, darbas su valstybinėmis bei savivaldos institucijomis, lokalizavimo/lituanizavimo darbai, kiti projektai buvo vien tik pavienių asmenų iniciatyva.

Organizacija, kaipo toks vienetas, vienija bendraminčius, kad koordinuotai ir bendrai įgyvendinant uždavinius, būtų pasiekti organizacijos tikslai. Tokiu pat tikslu įsteigta ir AKL, kurios misija yra skleisti atviro kodo idėjas ir propaguoti laisvas atviro kodo programas Lietuvoje.

==============================================================================================================================================

NUO PIRMOJO STEIGIMO (RUMŠIŠKĖSE) ĮVYKO (ty. per 1 metus)

Valstybinės reikšmės projektai, programos:

Tarptautiniai projektai:

AKL'o projektai (kai kurie kartu su rėmėjais:

Vidiniai organizaciniai dalykai: