Apklausos anketos, kurią duosime per įvairias parodas ir pan. šablonas. (kur galima klausimuose duoti ~3 atsakymų variantus)

Asmens duomenys:

 1. Amžius
 2. Lytis
 3. Išsilavinimas

Pradiniai klausimai:

 1. Ar esate girdeję apie laisvą (atviro kodo) programinę įrangą (angl. open source, libre software)
 2. Ar esate girdėję apie atvirus standartus, pvz HTML ?
 3. Ar esate girdėję apie tarptautinę laisvąją enciklopediją, Vikipediją (http://lt.wikipedia.org) ?
 4. Ar esate girdėjęs apie laisvą operacijų sistemą Linux ? (Nesu; Esu; Bandžiau naudoti; Sėkmingai naudoju)
 5. Ar esate girdėjęs apie laisvą biuro programų paketą OpenOffice?.org ? (Nesu; Esu; Bandžiau naudoti; Sėkmingai naudoju)
 6. Ar esate girdėjęs apie laisvą interneto programų paketą Mozilla (Firefox, Thunderbird) ? (Nesu; Esu; Bandžiau naudoti; Sėkmingai naudoju)
 7. Kokias laisvas (atviro kodo) programas naudojate savo veikloje (darbe), išvardinkite ?
 8. Kokias laisvas (atviro kodo) programas naudojate namuose, išvardinkite ?

Su mokslu susijė klausimai:

 1. Ar esate girdėję apie mokslinėje veikloje naudojamą laisvą programinę įrangą ? ( Ne; Taip, esu girdėjęs; Bandžiau naudoti (išvardinkite ką bandėte); Sėkmingai naudoju (išvardinkite nors kelias) )

Su Internetu susiję klausimai:

 1. Kokią interneto naršyklę naudojate
 2. Kokius interneto standartus žinote, išvardinkite

Galutiniai klausimai:

 1. Ar norėtumėte būti informuoti apie laisvos programinės įrangos naujienas (~1 laiškas per savaitę)