AKL puslapis anglų kalba

Puslapio anglų kalba pagrindinė paskirtis - pristatyti AKL organizacijos veiklą bei apskritai AK judėjimo veiklą Lietuvoje: projektai, iniciatyvos, seminarai, mokymai ir kita.

Siūloma puslapio struktūra: